ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์

02-2185374-6

เพื่อติอต่อโอเปอเรเตอร์

เฟซบุ๊ก

เพจ:

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์

biozoo.sci@gmail.com

ที่อยู่

254 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การเดินทาง

รถไฟฟ้าบนดิน (BTS): สถานีสยาม

รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT): สถานีสามย่าน

รถเมล์: 21 25 29 36 40 47 93 113 141 542