Home

Biology, the natural foundation of life

Finds millions of answers about the mysteries of life that co-exist from the past to the present—developed to suit the changing ecosystems in the world.

TRF Index 4.5-4.9

สาขาวิชาชีววิทยา จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557

News & Announcement

News

08 พ.ย. 2566

08 พ.ย. 2566

**แนะนำอาจารย์ใหม่ภาควิชาชีววิทยา **

ภาควิชาชีววิทยา ขอต้อนรับ อาจารย์ ดร.ชวธัช ธนูสิงห์ (Dr.Chawatat Thanoosing) (อาจารย์ปัณณ์)

เริ่มปฎิบัติงานตั้งแต่ 1 พ.ย. 2566

ความเชี่ยวชาญเเละงานวิจัยด้านนิเวศวิทยา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมลงผสมเกสรและพืชอาหาร

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซิสเทมาติกส์ของแมลง

อีเมล์ Chawatat.T@admin

ผลงานตีพิมพ์ติดตามได้ที่นี่

06 พ.ย. 2566

**งานบริการวิชาการ**

Professor Dr.Drew Weissman เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปี 2023 ผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสชนิด mRNA ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ตึกชีววิทยา 1 เวลา 9.00 – 11.00 น.

จากนั้น Professor Dr.Drew Weissman ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “A discovery that leads to a Nobel Prize: A Scientist Life Story” กับผู้สนใจ ณ ห้องประชุมบานเย็น สายัณหวิกสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . . See more

04 พ.ย. 2566

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงฟองน้ำหูช้าง Cliona patera หรือ แก้วไวด์ของเทพเจ้าเนปจูน ที่เคยถูกเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว จนกระทั่งถูกค้นพบอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้

. . . See more

02 พ.ย. 2566

#DEK67 เตรียมตัว!

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัคร #TCAS67

รอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน) ในวันที่ 1 – 13 พฤศจิกายน 2566

สำหรับใครที่อยากเข้าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มาดูเกณฑ์ TCAS67 และรายละเอียดต่างๆ ติดตามประกาศทางการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม https://www.facebook.com/acad.sc.cu

. . . See more

01 พ.ย. 2566

**ปีนี้งานช้างงงงงงงงงงงง**

Night at the museum กลับมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2566 ในธีมงานช้าง

. . . See more

30 ต.ค. 2566

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาใดบ้าง และมีวิชาเรียนต่าง ๆ ที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง

ติดตามได้ที่นี่

28 ต.ค. 2566

พบกับพี่ ๆ ชีววิทยาใน theme “In SCI Out” (แฉความลับ…ในคณะวิทยาศาสตร์) ได้ที่ บูทภาควิชาชีววิทยา ใต้อาคารเเถบ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ พี่ๆ จะพาไปชมพิพิธภัณฑ์ฯ (เปิดรอบพิเศษ)

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 และ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 -16.30 น.

>>> มาพบกับการเเนะนำหลักสูตร วท.บ.สัตววิทยา (Zoology) /วท.บ. ชีววิทยา (Biology) ผ่านระบบ Join Zoom Meeting

https://chula.zoom.us/j/9454134500

Meeting ID: 945 413 4500

มีการบรรยาย online 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1: วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 -17.30 น.

รอบที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 -17.30 น.

วิทยากร: อ.พี่ลูกหมู

28 ต.ค. 2566

**ปีนี้งานช้างงงงงงงงงงงง**

Night at the museum กลับมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2566 ในธีมงานช้าง

ในปีนี้พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นำช้างมาโชว์ และร่วมจัดงาน Night at the Museum 2023 กับพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ และภาควิชาต่าง ๆ โดยมี Highlight สำคัญดังนี้

– การเเสดงโครงกระดูกช้าง

– พิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิต โดยภาควิชาพฤกศาสตร์

– นิทรรศการพิเศษเรื่อง “จุลินทรีย์มหัศจรรย์” โดยภาควิชาจุลชีววิทยา

– นิทรรศการพิเศษจากภาควิชาธรณีวิทยา ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีภาพฯ

งานจัดขึ้น ณ วันศุกร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ 17 ธันวาคม 2566 ลงปฏิทินกันไว้ล่วงหน้าได้เลย !

26 ต.ค. 2566

**งานบริการวิชาการ**

ภาควิชาชีววิทยา จัดโครงการ “CU BIO ACADEMY 2023 ทักษะทางชีววิทยา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย” รอบพิเศษให้กับนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้เยี่ยมชมตัวอย่างสัตว์ต่าง ๆ อาทิ หอย แมลง สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และโครงกระดูกนานาชนิดที่จัดเเสดงในพิพิธภัณฑ์ . . . See more

24 ต.ค. 2566

**งานบริการวิชาการ**

ภาควิชาชีววิทยา จัดโครงการ “CU BIO ACADEMY 2023 ทักษะทางชีววิทยา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย” รอบพิเศษให้กับนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมในการอบรม คือ ฐาน Animal Physiology Laboratory ฝึกทักษะการศึกษาสรีรวิทยาของสัตว์ เน้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยใช้โปรเเกรม simulation นอกจากนี้ในปฏิบัติการยังมีการศึกษาการตอบสนอง (การหดตัว) ของกล้ามเนื้อน่องกบโดยใช้สิ่งเร้า โดยได้มีการนำเครื่องมือมาวัดการเปลี่ยนเเปลงศักย์ไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อ และปิดท้ายทบทวนความรู้โดยใช้ Kahoot . . . See more

24 ต.ค. 2566

**ข่าวดี**

วันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 นี้ เปิดพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาเเห่งจุฬาลงกรณ์รอบพิเศษ เพื่อร่วมกิจกรรม Science Chula Open House 2024

ภายในงานมีการจัดเเสดงตัวอย่างหายากและน่าสนใจ อาทิ ฟันกรามช้าง, จิ้งจกสองหาง, เขียดงู, กะท่างน้ำดอยภูคา, นกสตาฟ์สีสวย ตั้งเเต่ยุครัชกาลที่ 5 (จากหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวัง) และ ตัวอย่างสัตว์ต่าง ๆ น่าสนใจมากมาย บรรยายโดย วิทยากรนิสิตจิตอาสา

การเดินทางมาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดูได้ที่

https://www.chula.ac.th/contact/map-and-directions/

21 ต.ค. 2566

**ผลงานวิจัยในวารสารระดับชานาชาติ**

ผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยจาก Center of Calcium and Bone Research (COCAB) โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.วัชราภรณ์ ติยะสัตย์กุลโกวิท ร่วมด้วย

พบการเพิ่มขึ้นของ ตัวบ่งชี้ความชรา ตั้งแต่ในระดับเซลล์ ในอวัยวะต่างๆ ของหนูแรททที่มีความดันเลือดสูงชนิดเกิดขึ้นได้เองซึ่งเป็น animal model ของโรคความดันเลือดสูงชนิดปฐมภูมิ หรือ essential hypertension ที่พบได้บ่อยในคน

ติดตามบทความได้ที่นี่

21 ต.ค. 2566

#DEK67 เตรียมตัว! จุฬาฯ เตรียมเปิดรับสมัคร #TCAS67 รอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน) ในวันที่ 1 – 13 พฤศจิกายน 2566

ดูโครงการที่เปิดรับและรายละเอียดการสมัครได้ที่

http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html

**แล้วอย่าลืมลงทะเบียนบนเว็บไซต์ mytcas ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2566 เวลา 09.00 น. ที่ https://student.mytcas.com/

18 ต.ค. 2566

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ น่าน ขอเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ ร่วมพบปะสังสรรค์ ในงาน

“คืนสู่เหย้าชาวจุฬาฯน่าน ราตรีสีชมพู 2566”

งานแรกของพวกเราในปีนี้ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช . . . See more

18 ต.ค. 2566

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน พิพิธภัณฑ์ในความดูแลของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาฯ พิพิธภัณฑ์ในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประเภทดีเลิศ

โดย ผศ.ดร.นพดล กิตนะ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ และ รศ.ดร.วิเชฎฐ์ คนซื่อ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว

18 ต.ค. 2566

**ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ**

การค้นพบและยืนยันว่านิวท์ชนิด Tylototriton verrucosus ที่คาดว่าไม่มีในประเทศไทยแล้ว เพราะถูกจัดจำแนกผิดมาตลอด ยังคงมีอยู่ในประเทศไทย

ตีพิมพ์ในวารสาร Tropical Natural History โดย รศ.ดร.ปรวีร์ พรหมโชติ และ รศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ

ติดตามบทความได้ที่นี่

16 ต.ค. 2566

พบกับพี่ ๆ ชีววิทยาใน theme “In SCI Out” (แฉความลับ…ในคณะวิทยาศาสตร์) ได้ที่ บูทภาควิชาชีววิทยา ใต้อาคารเเถบ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ พาชมพิพิธภัณฑ์ฯ (เปิดรอบพิเศษ)

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 และ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 -16.30 น.

**สะดวกร่วมกิจกรรมเเบบ online ผ่านระบบ Join Zoom Meeting**

https://chula.zoom.us/j/9454134500

Meeting ID: 945 413 4500

มีการบรรยาย 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1: วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 -17.30 น.

รอบที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 -17.30 น.

วิทยากร: อ.พี่ลูกหมู

** จบงานมีเล่นเกมส์ Kahoot แจกรางวัลสุดพิเศษ**

14 ต.ค. 2566

งานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานเปิดบ้าน “Science Chula Open House 2024” เพื่อให้ข้อมูลทางด้านหลักสูตร เนื้อหาการเรียน แนะแนวอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์เเก่น้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและผู้ปกครอง

กิจกรรมจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ อาคารเเถบ (Tab Building) ภายใน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

(รายละเอียดการเดินทาง https://www.chula.ac.th/contact/map-and-directions/)

Instagram: @scichulaopenhouse2024

Facebook: Science Chula Open House 2024

14 ต.ค. 2566

**ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ**

แตนเบียน C. moellerii ได้ถูกสำรวจพบในพื้นที่ป่าดิบแล้ง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ของนายกิตติภูมิ จันทร์ศรี ดำเนินการศึกษาร่วมกับนักวิจัยจากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และสมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาแมลงเชิงผสมผสาน (Integrative Insect Ecology Research Unit)

ติดตามบทความได้ที่นี่

13 ต.ค. 2566

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

. . . See more

12 ต.ค. 2566

ติดต่อเรา

02-2185374-6

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดตามเรา

เพจ: ภาควิชาชีววิทยา

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค: clnr