ภาควิชาชีววิทยา

ชีววิทยา

ศาสตร์ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ยืนอยู่บนรากฐานธรรมชาติแห่งชีวิต ซึ่งจะต้องอาศัยการทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านการศึกษาด้านพันธุกรรมและลักษณะระบบการทำงานของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ระบบอวัยวะ เนื้อเยื่อจนถึงเซลล์ เพื่อใช้หาคำตอบนับล้านเกี่ยวกับความลึกลับของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และพัฒนาสิ่งต่างๆให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ในโลก เพื่อความอยู่รอดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลหมู่สิ่งมีชีวิต

The National History of Chulalongkorn

วารสารที่จัดทำขึ้นโดยภาควิชาชีววิทยา เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของประเทศและเป็นแหล่งความรู้ของผู้ที่สนใจ